About

Editura EDO este editura care coordonează proiectele de editare ale Fundatiei Culturale EDO. Editura a funcţionat până acum doar cu rol de coordonare a unor proiecte editoriale care au fost aduse pe piaţă prin intermediul altor edituri, cum ar fi Editura Muzeul Literaturii Române sau Paralela 45.

Toate proiectele coordonate până acum, inclusiv cele derulate prin alte edituri, au fost integral coordonate, de la selecţie până la tipar, de către voluntarii fundaţiei. Aceştia s-au ocupat de contactarea şi coordonarea tuturor celor implicaţi, inclusiv colaboratorii implicaţi pentru prefaţă, corectură şi alte operaţiuni administrative.

Lansările sunt de asemenea organizate de colectivul fundaţiei, cu sprijinul editurilor implicate. Începând cu semestrul II din 2009 toate proiectele editoriale ale Fundaţiei vor fi derulate aproape exclusiv prin editura proprie.

Pentru mai multe informaţii luaţi legătura cu noi prin email la adresa contact@edo.ro

Fundaţia preia atât proiecte de volume de autor cât şi proiecte de antologii şi are în plan câteva proiecte de periodice, inclusiv o revistă literară.

Ne puteţi contacta şi prin poşta, inclusiv pentru trimiterea de manuscrise, volume de autor etc la adresa Bucureşti – Oficiul Poştal 64, Căsuţa Poştala 9.